Varför 4Temperamenten

Verktyget är baserat på positiv psykologi och bidrar till goda samtal om likheter och olikheter i arbetsgruppen och hur den enskildes egenskaper bäst kan tas till vara i vardagen. 4Temperamenten lyfter fram individens unika kvaliteter på ett sätt som skapar trygghet och god självkänsla.

Verktyget
4Temperamenten är en verktygsserie i fyra delar:

  • 4T-Basis visar hur man ser på sig själv
  • Teamprofilen skapas med hjälp av 4T-Basis och profilen visar teamets samlade egenskaper utifrån individernas profiler.
  • 4T-Feedback visar hur andra ser på dig.
  • 4T-Kommunikation är ett verktyg som hjälper dig att kommunicera på ett bra sätt med personer som har en annan kommunikativ stil än du.

4Temperamentens användningsområden:

  • Personlig utveckling; Så tar du fram det bästa i din personlighet, varje dag.
  • Teamutveckling; Bättre samspel och kommunikation i gruppen.
  • Urval; Positiv beskrivning av personliga egenskaper.
  • Kommunikation; Förstå andra och anamma en stil som ger resultat.