Samarbetspartners

TeamWork No/Sve
Norsk-svenskt företag med 30 års erfarenhet av grupputveckling. Har ca 10 konsulter i Sverige och 15 i Norge. Är idag ledande inom begreppet medarbetarskap med koppling till forskning vid bland annat Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Deploy Group AB är en del av TeamWork: www.teamwork.no » alt. www.teamworksverige.se »

Stefan Tengblad
Professor vid Högskolan i Skövde (tidigare vid Göteborgs Universitet). Forskar kring organisation, chefsarbete, ledarskap och medarbetarskap: http://www.stefantengblad.se/ »

Jacques Crevoisier
Fotbollstränare på absolut europeisk elitnivå samt utbildad psykolog. Har tränat ett flertal franska klubbar i Ligue 1 och Liverpool i England, samt varit förbundskapten för U-landslagen i Frankrike. Utvecklar numera spelare i bland annat Arsenal och Bayern München, samt är rådgivare för UEFA. Läs Jacques Crevoisiers CV här »

Per Herngren
Författare och egen företagare med inriktning mot samarbetstekniker och proaktivt motstånd. Håller även utbildning i effektiva möten.
Blogg: http://perherngren.blogspot.com/ »
Aktuella texter: http://ickevald.net/perherngren »
Kurser: http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm »